Transportskador

Vid leverans skall godset alltid kontrolleras. Avvikelser (godsskada, emballageskada, saknat kolli) skall noteras på frakthandlingen/handscannern och signeras av chaufför och mottagare. Samma förfarande gäller vid hämtning av paket/gods hos paketombud/godsterminal. Anmälan skall omgående göras per e-post till: info@gwm.se  Om skadan upptäcks vid uppackningen skall detta anmälas till oss senast inom 4 dagar från mottagandet. För en effektiv och snabb hantering av reklamationen bör digitala bilder på godsets emballage samt bilder på den skadade varan bifogas och skickas till: info@gwm.se Observera att varorna inte får förflyttas eller användas innan reklamationsärendet är slutfört samt att emballaget sparas för ev. besiktning.

Reklamationer

Vid reklamation kontakta din säljare eller vår leveransavdelning senast inom fyra dagar från mottagandet. Du har tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Förutsätter att alla skötselråd följs och normal aktsamhet iakttagits.