Transportskador

Vid transportskada måste alltid anmälan ske direkt till transportföretaget men också till Gösta Westerberg Möbel, senast fyra dagar efter mottagandet av det skadade godset. Ha fraktsedelsnumret tillgängligt för snabbare service.

Reklamationer

Vid reklamation kontakta din säljare eller vår leveransavdelning senast inom fyra dagar från mottagandet. Du har tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Förutsätter att alla skötselråd följs och normal aktsamhet iakttagits.